W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl
Kontakt

Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym Kd-1101-187/20

XML

Szczegóły

stanowisko Konkurs na stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym Kd-1101-187/20

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Mogilnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-187/20 - decyduje data stempla pocztowego.

Treść

Sygnatura konkursu: Kd-1101-187/20
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko urzędnicze - stażysta w wydziale orzeczniczym
w Sądzie Rejonowym w Mogilnie
(umowa na zastępstwo)

 

                    I.      Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

 

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

                   II.     Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy :

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem;
 10. wysoka kultura osobista;
 11. samodzielność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność oraz odporność na stres;
 12. umiejętność pracy w zespole.

                  III.       Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj);
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,             z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-187/20), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
 4. życiorys;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 11. mile widziane referencje.

 

                                                Konkurs składa się z trzech etapów:

 
          I.    Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.     
         II.    Praktyczny sprawdzian umiejętności.     
        III.    Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy i stronie Sądu Rejonowego w Mogilnie (BIP).         


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia
10 lutego 2020 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-187/20 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:

 – Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   

 – Samodzielna Sekcja Administracyjna SR w Mogilnie – nr tel. (52) 31-59-734, fax (52) 31-59-710.                                                     

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                                      

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane