Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl

Obwieszczenie I Nc 3085/19

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy I Nc 3085/19

Znak pisma I Nc 3085/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Treść

Sygn. akt I Nc 3085/19


POSTANOWIENIE
Dnia 17 kwietnia 2020 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Jagła  

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w Mogilnie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

przeciwko Adamowi Wańkowicz  

o zapłatę


postanawia


  1. Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 stycznia 2020 r.
  2. umorzyć postępowanie.
  3. zwrócić powodowi kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) tytułem połowy uiszczonej opłaty sądowej.

Ref. sąd. Lucyna Jagła


Uzasadnienie


Powód w dniu 20 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd
w dniu 16 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Pismem z dnia 25 lutego 2020 r., które wpłynęło do Sądu w dniu 27 lutego 2020 r. powód cofnął powództwo.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się
z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Pozew w niniejszej sprawie został cofnięty przed wyznaczeniem rozprawy, w związku z czym czynność ta dla wywołania skutków prawnych nie wymagała zezwolenia pozwanego. W sprawie nie występują okoliczności wskazujące, że czynność powoda jest sprzeczna
z prawem, zasadami współżycia społecznego bądź zmierza do obejścia prawa.

            Ponieważ cofnięcie pozwu nastąpiło po wydaniu nakazu zapłaty, a przed jego uprawomocnieniem Sąd uchylił wydany nakaz zapłaty stosownie do treści art. 332 § 2 zdanie I w zw. z art. 3532 k.p.c.

            O zwrocie połowy uiszczonej opłaty sądowej od pozwu Sąd orzekł na podstawie
art. 79 ust. 3 lit a ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albowiem cofnięcie pozwu nastąpiło po wysłaniu jego odpisu pozwanemu, a przed wyznaczeniem rozprawy.


Ref. sąd. Lucyna JagłaPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij