Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl

Obwieszczenie I Nc 1273/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy I Nc 1273/18

Znak pisma I Nc 1273/18

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Treść

Sygn. akt I Nc 1273/18


POSTANOWIENIE
Dnia 02 czerwca 2020 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie

Izabeli Puk

po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2020 r. w Mogilnie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa KGPN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mateuszowi Ruta

o zapłatę

postanawia


  1. Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 listopada 2018 r.
  2. umorzyć postępowanie.
  3. zwrócić powodowi kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) tytułem połowy uiszczonej opłaty sądowej.

ref. sąd. Izabela Puk

Uzasadnienie


Powód w dniu 12 lipca 2018 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd
w dniu 16 listopada 2018 r. wydał nakaz zapłaty, który został doręczony pozwanej. Pismem z dnia 09 grudnia 2019 r., które wpłynęło do Sądu w dniu 16 grudnia 2019 r. powód za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika cofnął powództwo.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się
z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Pozew w niniejszej sprawie został cofnięty przed wyznaczeniem rozprawy, w związku z czym czynność ta dla wywołania skutków prawnych nie wymagała zezwolenia pozwanej. W sprawie nie występują okoliczności wskazujące, że czynność powoda jest sprzeczna
z prawem, zasadami współżycia społecznego bądź zmierza do obejścia prawa.

            Zgodnie z art. 3532 k.p.c.do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

            O zwrocie połowy uiszczonej opłaty sądowej od pozwu Sąd orzekł na podstawie
art. 79 ust. 3 lit. a ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albowiem cofnięcie pozwu nastąpiło po wysłaniu jego odpisu pozwanej, a przed wyznaczeniem rozprawy.


ref. sąd. Izabela Puk

Pouczenie:

Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij