Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl

Obwieszczenie I Ns 166/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy I Ns 166/18

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Treść

Sygn. akt I Ns 166/18

                           POSTANOWIENIE

                                            Dnia 23 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Mogilnie

w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Daniel Sobociński

Po rozpoznaniu 23 listopada 2018 roku w Mogilnie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Beaty Górnej

z uczestnictwem Stanisława Gałęzewskiego i Józefy Gałęzewskiej

o zezwolenie na złożenie do depozytu sadowego przedmiotu świadczenia

na podstawie art. 693 2 §1 kpc

postanawia:

zezwolić wnioskodawcy Beacie Górnej, na złożenie do depozytu sądowego

kwoty 1 grosza (jeden), z tytułu świadczenia zabezpieczonego hipoteką

umowną łączną zwykłą w wysokości 3000,00 zł, wpisaną 1 marca 1935 roku do

księgi wieczystej BY1M/00006051/2, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w

Mogilnie, na rzecz Stanisława Gałęzewskiego i Józefy Gałęzewskiej, który

to depozyt w wysokości 1 grosza (jeden) może zostać wydany na wniosek

Stanisława Gałęzewskiego i Józefy Gałęzewskiej albo ich następców

prawnych.

SSR Daniel Sobociński


Uzasadnienie

Wnioskodawca złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

kwoty 1 grosza, z tytułu świadczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną

zwykłą wpisaną do księgi wieczystej BY1M/00006051/2, prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Mogilnie. Hipoteka została wpisana 12 lutego 1936 roku na rzecz

Stanisława Gałęzewskiego i Józefy Gałęzewskiej .

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż nie zna wierzycieli

hipotecznych, według jego wiedzy nie żyją, ponadto nie zna ich następców

prawnych. Nadto wnioskodawca wskazał, iż przedmiot depozytu winien zostać

wydany wierzycielom lub ich następcom prawnym, jeśli się zgłoszą i wykażą

swoje uprawnienia.

Wnioskodawca przedłożył informację z Banku Gospodarstwa Krajowego

zawierającą przerachowanie należności zabezpieczonych wyżej wymienioną

hipoteką.

Zgodnie z przepisem art. 6931 kpc w postępowaniu o złożenie przedmiotu

świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń

zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych

okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W świetle

okoliczności przytoczonych we wniosku powyższy wniosek jest uzasadniony

albowiem znajduje on oparcie w przepisie art. 467 pkt 1 kc, zgodnie z

którym w sytuacji, gdy dłużnik wskutek okoliczności za które nie ponosi

odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem albo nie zna miejsca

zamieszkania lub siedziby wierzyciela może złożyć przedmiot świadczenia do

depozytu sądowego. W konsekwencji Sąd na podstawie art. 467 pkt 1 kc

orzekł jak w sentencji.

SSR Daniel Sobociński


Sygn. akt I Ns 166/18


                              ZARZĄDZENIE                                                Dnia 23 listopada 2018 roku


SSR Daniel Sobociński

Sąd Rejonowy w Mogilnie Wydział I Cywilnypo rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 23 listopada 2018 roku w Mogilnie

sprawy z wniosku Beaty Górnej

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia

na podstawie art. 6933 § 3 kpc


zarządza


1.        Ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania

Stanisława Gałęzewskiego i Józefy Gałęzewskiej - kuratora w osobie Anny

Caputy - pracownika Sądu Rejonowego w Mogilnie.

2.        Przyznać kuratorowi Annie Capucie wynagrodzenie w kwocie 120 zł (sto

dwadzieścia), które wypłacić z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę.


SSR Daniel Sobociński
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij