Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie
SSR Daniel Sobociński

Zadaniem Prezesa Sądu jest:

  1. Kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. Pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. Powierzanie sędziom pełnienia funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii,
  4. Przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu nadzoru administracyjnego,
  5. Ponadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach 09:00-14:00.

Tel. 52 315-97-34
adres e-mail : administracja@mogilno.sr.gov.pl