Rejestry, ewidencje i archiwa

W Sądzie Rejonowym w Mogilnie są prowadzone rejestry i ewidencje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. 2015 poz. 2316) oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz.Nr 5 poz.22), a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądowych ( Dz.U. nr 46 poz. 243 z późniejszymi zmianami) prowadzone są ewidencje spraw archiwalnych.
Udostępnianie danych zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach odbywa się zgodnie z przepisami powołanymi wyżej oraz przepisami o dostępie do informacji publicznej.