Gospodarka budżetowa

Organem kierującym gospodarką budżetową i inwestycyjną w Sądzie Rejonowym w Mogilnie zgodnie z art. 21 § 2 usp jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

W zakresie określonym przepisami ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dyrektor Sądu Okręgowego jest dysponentem środków budżetowych II stopnia.