Gospodarka budżetowa

Organem kierującym gospodarka budżetową i inwestycyjną w Sądzie Rejonowym w Mogilnie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zgodnie z art. 21 § 2 usp.

W zakresie określonym przepisami ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dyrektor Sądu Okręgowego jest dysponentem środków budżetowych II stopnia.