Majątek sądu

W skład majątku wchodzi nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, a pozostająca w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

- budynek przy ul. Sądowej 21, 88-300 Mogilno.