Sąd powszechny sprawujący wymiar sprawiedliwości  w Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.