W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl
Kontakt

Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 211 artykułów
Znak sprawy: I Ns 90/21
Znak sprawy I Ns 90/21
Znak pisma I Ns 90/21
Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis I Ns 90/21                                             OGŁOSZENIE 1.      „Sąd Rejonowy w Mogilnie w trybie art. 69320 kpc wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie V Ns 6/03 Sądu Rejonowego w Mogilnie, w którym to postępowaniu Sąd zezwolił Ireneuszowi Wali na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Sąd wzywa uczestników do udziału w postępowaniu”2.      „Sąd Rejonowy w Mogilnie postanowieniem z 30 kwietnia 2003 roku w sprawie V Ns 6/03 zezwolił Ireneuszowi Wali na złożenie do depozytu sądowego 10 groszy, z tytułu świadczenia zabezpieczonego hipoteką wpisaną w 1950 roku na Piotra Lutomskiego, w KW 49/Mgl prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie. Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Niepodjęcie depozytu w wyznaczonym terminie przez osoby uprawnione spowoduje jego likwidację z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej Ustawy”. Sędzia Daniel Sobociński
Znak sprawy: I Ns 87/21
Znak sprawy I Ns 87/21
Znak pisma I Ns 87/2
Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis I Ns 87/21                                                OGŁOSZENIE1.      „Sąd Rejonowy w Mogilnie w trybie art. 69320 kpc wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie V Ns 8/04 Sądu Rejonowego w Mogilnie, w którym to postępowaniu Sąd zezwolił Leszkowi Walczakowi na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Sąd wzywa uczestników do udziału w postępowaniu”1.      „Sąd Rejonowy w Mogilnie postanowieniem z 17 maja 2004 roku w sprawie V Ns 8/04 zezwolił Leszkowi Walczakowi na złożenie do depozytu sądowego 5 złotych, z tytułu świadczenia zabezpieczonego hipoteką wpisaną w 1946 roku na rzecz Pelagii z Walczaków Kierczyńskiej, w KW 4612 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie. Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Niepodjęcie depozytu w wyznaczonym terminie przez osoby uprawnione spowoduje jego likwidację z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej Ustawy”.Sędzia Daniel Sobociński
Znak sprawy: I Ns 89/21
Znak sprawy I Ns 89/21
Znak pisma I Ns 89/21
Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis I Ns 89/21                                          OGŁOSZENIE1.      „Sąd Rejonowy w Mogilnie w trybie art. 69320 kpc wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie V Ns 5/04 Sądu Rejonowego w Mogilnie, w którym to postępowaniu Sąd zezwolił Irenie Nowak i Genowefie Kubskiej na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Sąd wzywa uczestników do udziału w postępowaniu”2.      Sąd Rejonowy w Mogilnie postanowieniem z 17 maja 2004 roku w sprawie V Ns 5/04 zezwolił Irenie Nowak i Genowefie Kubskiej na złożenie do depozytu sądowego 7.200,00 złotych, z tytułu czynszu najmu lokalu położonego w Strzelnie przy ul. Rynek 21. Sąd wzywa spadkobierców Wacławy Wysockiej do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Niepodjęcie depozytu w wyznaczonym terminie przez osoby uprawnione spowoduje jego likwidację z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej Ustawy”.Sędzia Daniel Sobociński
Znak sprawy: I Ns 92/21
Znak sprawy I Ns 92/21
Znak pisma I Ns 92/21
Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis I Ns 92/21                                                                  Mogilno dn. 12.04.2021r.                                               O G Ł O S Z E N I A „Sąd Rejonowy w Mogilnie w trybie art. 69320 kpc wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie V Ns 24/02 Sądu Rejonowego w Mogilnie, w którym to postępowaniu Sąd zezwolił Wandzie Szpuleckiej złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Sąd wzywa uczestników do udziału w postępowaniu”„Sąd Rejonowy w Mogilnie postanowieniem z 20 listopada 2002 roku w sprawie V Ns 24/02 zezwolił Wandzie Szpuleckiej na złożenie do depozytu sądowego 20 groszy z tytułu świadczenia zabezpieczonego hipoteką wpisaną w kw 74/Strz w 1932 roku na rzecz Marcina Kowalskiego. Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Niepodjęcie depozytu w wyznaczonym terminie przez osoby uprawnione spowoduje jego likwidację z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej Ustawy”.                                                                                    SSR Daniel Sobociński 
Znak sprawy: I Ns 94/21
Znak sprawy I Ns 94/21
Znak pisma I Ns 94/21
Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis I Ns 94/21                                                                Mogilno dn. 12.04.2021r.                                                                                               O G Ł O S Z E N I A„Sąd Rejonowy w Mogilnie w trybie art. 69320 kpc wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie V Ns 17/02 Sądu Rejonowego w Mogilnie, w którym to postępowaniu Sąd zezwolił Eugeniuszowi Chojnackiemu złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Sąd wzywa uczestników do udziału w postępowaniu”„Sąd Rejonowy w Mogilnie postanowieniem z 21 maja 2002 roku w sprawie V Ns 17/02 zezwolił Eugeniuszowi Chojnackiemu na złożenie do depozytu sądowego 5 groszy z tytułu świadczenia na rzecz Funduszu Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Pułaskiego 9, numer kw 23436 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie. Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Niepodjęcie depozytu w wyznaczonym terminie przez osoby uprawnione spowoduje jego likwidację z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej Ustawy”.                                                                              SSR Daniel Sobociński 
Znak sprawy: I Co 52/21
Znak sprawy I Co 52/21
Znak pisma I Co 52/21
Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny
Data ważności ogłoszenia
Opis Sygn. akt I Co 52/21                                                  ZARZĄDZENIE                                                                           Dnia 31 marca 2021 rokuSędzia Sądu Rejonowego w Mogilnie Daniel SobocińskiWydział I Cywilny z siedzibą w Mogilniepo rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnymsprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiuprzeciwko dłużnikom Marii Ryszkowskiej i Jerzemu Ryszkowskiemuprowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabelę Podgórską -Wójtowicz sygnatura KM 1765/20w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratorana podstawie art. 802 kpcpostanawia1.      ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Marii Ryszkowskiej i Jerzego Ryszkowskiego kuratora w osobie Anny Caputy,2.      ogłosić publicznie przez okres miesiąca w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu, w budynku Gminy Mogilno i stronie internetowej Urzędu Gminy w Mogilnie o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i przedmiotu sprawy.SSR Daniel Sobociński