W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl
Kontakt

Sąd Rejonowyw Mogilnie

ul. Sądowa 21
88-300 Mogilno  
tel. 52 315-97-00
fax. 52 315-97-09, 52 315-97-10
 

NIP: 557-169-84-33  
REGON: 000321454-00067
adres e-mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl
www.bip.mogilno.sr.gov.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 218 artykułów

Znak sprawy: I Nc 2865/19

Znak sprawy I Nc 2865/19

Znak pisma I Nc 2865/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2865/19                                                  POSTANOWIENIEDnia 15 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Adamowi Kowalskiemu          o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 stycznia 2020 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 3 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji. Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.  

Znak sprawy: I Nc 2778/19

Znak sprawy I Nc 2778/19

Znak pisma I Nc 2778/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2778/19 POSTANOWIENIEDnia 15 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Maciejowi Zblewskiemu    o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 12 grudnia 2019 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.                             

Znak sprawy: I Nc 2962/19

Znak sprawy I Nc 2962/19

Znak pisma I Nc 2962/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2962/19                                                     POSTANOWIENIEDnia 15 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Marlenie Lewickiej           o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 stycznia 2020 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 7 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 30 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.              

Znak sprawy: I Nc 2998/19

Znak sprawy I Nc 2998/19

Znak pisma I Nc 2998/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2998/19                                                          POSTANOWIENIEDnia 15 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Emilowi Wasela           o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 19 grudnia 2019 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 19 grudnia 2019 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.                    

Znak sprawy: I Ns 2931/19

Znak sprawy I Ns 2931/19

Znak pisma I Ns 2931/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2931/19                                                  POSTANOWIENIEDnia 14 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Mirosławowi Springer        o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 stycznia 2020 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 9 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.               

Znak sprawy: I Nc 2850/19

Znak sprawy I Nc 2850/19

Znak pisma I Nc 2850/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2850/19                                                     POSTANOWIENIEDnia 14 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Pawłowi Słowik        o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 stycznia 2020 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 3 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.                 

Znak sprawy: I Nc 129/20

Znak sprawy I Nc 129/20

Znak pisma I Nc 129/20

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 129/20                                                      POSTANOWIENIEDnia 14 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Jolancie Górzyńskiej o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 stycznia 2020 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 13 stycznia 2020 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 22 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.                          

Znak sprawy: I Nc 2919/19

Znak sprawy I Nc 2919/19

Znak pisma I Nc 1919/19

Rodzaj dokumentu Wydział Cywilny

Data ważności ogłoszenia

Opis Sygn. akt I Nc 2919/19                                                     POSTANOWIENIEDnia 14 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mogilnie w Wydziale I Cywilnym w osobie Lucyny Potrzebowskiej po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. w Mogilniena posiedzeniu niejawnymsprawy z powództwa Miasta Bydgoszcz – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeciwko Jakubowi Bryś         o zapłatę postanawia Uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 stycznia 2020 r. Umorzyć postępowanie.   Ref. sąd. Lucyna Potrzebowska  Uzasadnienie            Powód w dniu 4 grudnia 2019 r. wniósł pozew przeciwko pozwanemu o zapłatę. Sąd w dniu 9 stycznia 2020 r. wydał nakaz zapłaty, który nie został doręczony pozwanemu. Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 1 kpc.Zgodnie z art. 1391 § 1 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.Stosownie do § 2 tego przepisu, powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.Zgodnie z art. 50534 § 2 k.p.c. jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.Mając na względzie fakt, że w niniejszej sprawie nie doręczono skutecznie pozwanemu odpisu pozwu ani nakazu zapłaty, referendarz sądowy na podstawie art. 50534 § 2 k.p.c. a contrario orzekł jak w sentencji.  Ref. sąd. Lucyna PotrzebowskaPouczenie:Przeciwko powyższemu postanowieniu może być złożona skarga na orzeczenie referendarza sądowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia. Skargę adresuje się i składa do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie, tj. do Sądu Rejonowego w Mogilnie I Wydziału Cywilnego.